DERNEK KURULUS BELGESI

Yazdır


T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Emniyet Müdürlüğü

SAYI    : B.05.1.EGM.4.34.00.12.05.93.M-6 nude celebrities                                                                             AĞUSTOS 1993
34 celeb sex tapes – 63/095
KONU    : Yeni Kuruluş


069306KADIKÖY KAYMAKAMLIĞINA

24.06.1993 gün ve Em. Müd. Ter. Müc. Bür. 93/1726 sayılı yazınız.

Aşağıda adı, adresi ve kuruluş tarihi yazılı, 2908 Sayılı Kanun hükümlerine göre yeni kurulan dernek arşivlerimizde 34-63/095 kod numarasına kaydedilmiştir.

Adı cartoon porn videos geçen derneğin tüzükleri İlimiz Hukuk İşleri Müdürlüğünün tetkikine verilmiş olup, neticesi bilahare bildirilecektir.

Bilgilerinizi buy levitra rica ederim.


VALİ EMRİYLE

Nihat lesbian porn pics Kemal EREN
Vali Yardımcısı
DERNEĞİN phone porn ADI        : DENİZALTINI SEVENLER SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ( buy generic priligy online DESSOYAD )

KURULUŞ Latina Porn TARİHİ    : 02.06.1993

ADRES    celeb sex tapes                   : Şemsettin nolvadex online Günaltay Cad. Kadıpaşa Sok. N: 2 Erenköy / KADIKÖY / İSTANBUL